لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - قم - قم

شیره انگور موجان

02 بهمن 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از سوغات موجان شیره انگور می‌باشد. زمان مناسب برای تهیه شیره انگور، در اواخر تابستان واوایل پاییز (زمانی که انگورها رسیده می‌باشند) است.

مراحل لازم برای تهیه شیره انگور:

  • چیدن انگور
  • له کردن 
  • گرم کردن
  • خوابانیدن در خاک مخصوص
  • جوشاندن 
  • سرد کردن
  • خوابانیدن
شیره انگور موجان
شیره انگور موجان
شیره انگور موجان
شیره انگور موجان
شیره انگور موجان
شیره انگور موجان
شیره انگور موجان
شیره انگور موجان
شیره انگور موجان
شیره انگور موجان