لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - چهار محال بختیاری - شهرکرد

کوه چری ( رشته زرد کوه بختیاری )

04 بهمن 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

زردکوه بختیاری یا کوه چری با ارتفاع 4070 متر به شکل مجموعه ارتفاعات در اطراف قله مرکزی که به رشته زردکوه بختیاری متصل است، در غرب دره رودخانه کوهرنگ و شمال غرب منطقه عشیره نشین بیرگان قرار دارد، همچنین دره بازفت در غرب جزو عمیق‌ترین درههای این رشته‌کوه به‌حساب میآید.

قلههای 4000 متری چری با گردنهی بلند 3800 متری از شمال به قلل زرین کوه، کلونچین و از جنوب به گردنه چری منتهی میگردند.

برای صعود به قله به سوی فارسان در دشتی وسیع در شمال رشته‌کوه سالدران حرکت کرده، در ادامه جاده آسفالته به بخش کوچک عشایری چلگرد، شورآب میرسید. از طریق جاده سد دوم در امتداد رودخانه کوهرنگ و گردنهای مرتفع از سمت غربی زردکوه و کوه لیله به منطقه بیرگان، زیستگاه عشایر بهداروند بروید. از پل روبهروی آبادی کلیکان گذشته و سپس به سوی غرب در امتداد رودخانه در مناسب‌ترین نقطه از آن عبور کرده، بر روی تپه‌ماهورهای ماربره به نزدیکی محل سکونت عشایر قندعلی بروید.

از روی یالِ تپه‌ماهورها ارتفاع گرفته، مسیر از میان چندین دهلیز پرشیب با صخرههای بزرگ گذشته و سپس از شیب ابتدایی آن کاسته شده، بر روی پهن‌دشت مرتفعی با ارتفاع 3600 متر قرار میگیرید. دشت را به سمت غرب و سپس اندکی به‌طرف جنوب ادامه دهید

ارتفاع چری شرقی به‌اندازه 10 الی 20 متر بلندتر از سایر قلل چری است، در غرب، هفت قله مرتفع به نام چری غربی دیده می‌شوند که چری شرقی از طریق یالی به آن‌ها متصل استبا صعود به قله مرتفع چری غربی دره بازفت با درختهای جنگلی و رودخانه دیده میشود.

در شمال، قلل سرافراز کلونچی و در جنوب، قله مخروطی و دیوارهای به ارتفاع 4000 متر به همراه کوهستان میلی پیدا هستند. پس از صعود به قلل شمالی چری از سراشیبی یک پهنه برفی به پایین (درهای وسیع در زیر قله چری شرقی) رسیده، امتداد یال شمالی چری را که دنبال کرده به ماربره و کلونچی برگردید

اواخر تیرماه بهترین زمان برای صعود به قلل چری است و چری نیز چون سایر قلل زردکوه بختیاری سردسیر در زمستان طوفانی و پربرف میباشد.

کوه چری ( رشته زرد کوه بختیاری )
کوه چری ( رشته زرد کوه بختیاری )
کوه چری ( رشته زرد کوه بختیاری )
کوه چری ( رشته زرد کوه بختیاری )